fbpx

Multidyscyplinarni eksperci
od marketingu w internecie
i w mediach tradycyjnych.

Digistat?

•••Digistat. to nowoczesny, niesieciowy dom mediowy. Gwarantujemy kompleksową obsługę projektów na najwyższym poziomie. Nasz zespół to multidyscyplinarni eksperci tworzący indywidualne strategie w online i offline marketingu. Realizujemy działania marketingowe w oparciu o autorskie metody optymalizacji. Bądźmy przyjaciółmi i partnerami – na każdym etapie naszej współpracy oddajemy się do pełnej dyspozycji. Kraje, w których aktualnie prowadzimy działania: Polska, Niemcy, Norwegia, Czechy, USA.

Digistat team

Dlaczego my?

Zaufać można tylko ekspertom. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu zabierze Cię na wyższy poziom marketingu online / offline. Opracowane do perfekcji strategie i optymalizacje działań to tylko część naszej codziennej pracy. 
Rozwiążemy wszystkie Twoje marketingowe problemy.

Takie marki nam zaufały:

To naturalnie kilka marek, z którymi aktualnie pracujemy. Zapraszamy do kontaktu – chętnie opowiadamy o naszych realizacjach – oczywiście w ramach tego co możemy powiedzieć (z uwagi na poufność niektórych projektów).

Co robimy?

Zespół Digistat to specjaliści związani z niemal każdą formą marketingu. Z nami przeprowadzisz kampanię reklamową w internecie i w mediach tradycyjnych. Zajmiemy się ekspozycją Twojego billboardu, reklamą w radiu i telewizji. Digistat to dom mediowy (agencja reklamowa), z którą praca to kompleksowe – na najwyższym poziomie – działania marketingowe.

Marketing w Internecie

  • SEM

Prowadzimy skuteczne i precyzyjne kampanie reklamowe w systemie Google Ads. Nasza ekipa jest wyposażona w wieloletnie doświadczenie i zegarmistrzowską precyzję optymalizacji kampanii reklamowych.

  • planowanie i zakup mediów

Media Plan jest podstawą naszych działań. Doskonale wiemy w jaki sposób podzielić Twój budżet, aby wynik był dowieziony. Nasz zespół jak lwy – walczy z wydawcami o rabaty emisyjne – czasem udaje się zdobyć nawet 80-90%!

  • e-commerce

Autorskie metody optymalizacji kosztów kampanii reklamowych dla sklepów internetowych, badanie i monitorowanie zachowań grup konsumenckich, multichannel – to tylko część zakresu naszej pracy. Jesteśmy również autoryzowanym partnerem edrone.

  • social media

Realizujemy skuteczne kampanie reklamowe w mediach społecznościowych. Wykorzystujemy wszystkie dostępne techniki dotarcia oraz metody badawcze. Poprowadzimy również Twój fanpage.

  • reklama wideo

Jedna z bardziej skutecznych form reklamy. Prowadzimy kampanie reklamowe w serwisie YouTube oraz przy współpracy z czołowymi wydawcami w Polsce i za granicą.

  • web development

Budujemy nowoczesne i stabilne serwisy internetowe, landing page. Oddajemy do Twojej dyspozycji nasze studio graficzne oraz programistów.

Marketing tradycyjny

  • zakup mediów

Chcesz reklamować się w telewizji, radiu, prasie? Zajmiemy się wszystkim. Współpracujemy z mediami w Polsce i w Niemczech. Naszymi partnerami są również studia, które zrealizują nagranie spotu reklamowego zarówno na potrzeby telewizji jak i radia.

  • studio kreatywne

Dysponujemy niezwykle kreatywną ekipą grafików – w tym „specy” od animacji. Nieszablonowe pomysły i realizacja właściwie bez ograniczeń technicznych daje poczucie swobody, które jest niezbędne przy opracowaniach kreatywnych.

  • outdoor

Wielokanałowość w Digistat funkcjonuje niemal w każdym obszarze. Współpracujemy z operatorami powierzchni reklamowych na terenie całego kraju. Sami dysponujemy kilkoma lokalizacjami.

Kontakt

Poznajmy się i porozmawiajmy o możliwościach współpracy z Digistat. Pracujemy z Klientami m.in. z Polski, Niemiec, Norwegii…

… a chcielibyśmy pracować również z Tobą!

Traffic Assistant

nr ref. 0010/TA/2019

googleads
googleanalytics
Digistat team

Kogo szukamy? Ciebie – jeśli…
– masz doświadczenie w prowadzeniu kampanii reklamowych w systemach Google
(Google Ads, Google Analytics)
– znasz takie narzędzia jak Facebook for Business
– masz zdolności analityczne
– chcesz pracować ze znanymi markami z różnych branż
– jesteś osobą otwartą, systematyczną, sumienną i odpowiedzialną
– chcesz rozwijać swoje pasje i wiedzę
– nie boisz się wyzwań

…a będziesz:
– prowadzić kampanie reklamowe w systemach Google i Facebook
– przeprowadzać niezliczone analizy i opracowywać raporty
– uczestniczyć w szkoleniach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
– będziesz kontaktować się z wydawcami i przeprowadzać negocjacje

W zamian:
– umowa o pracę (po płatnym okresie próbnym – 2 miesiące)
– szkolenia wewnętrznie i zewnętrzne
– niezliczone prezenty

Brzmi ok? Wyślij CV – ale pamiętaj o załączeniu klauzuli!

>Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę Digistat, zarejestrowaną we Wrocławiu, ul. Borowska 264/5, 50-558 Wrocław, NIP: 747 183 68 71, w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Polityka Prywatności
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.digistat.pl jest Wojciech Telecki wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Digistat, adres siedziby: ul. Sudecka 96/10-11,  Wrocław, adres do doręczeń: , NIP: 7471836871, REGON: 160323911, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: hi@digistat.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: ul. Sudecka 96/10-11,  Wrocław,, adres do doręczeń: ul. Sudecka 96/10-11,  Wrocław, NIP: 7471836871, REGON: 160323911, adres poczty elektronicznej (e-mail): hi@digistat.pl, zwany/a dalej “Administratorem”. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH, CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.
 Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.digistat.pl w przypadku:skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:Imię i nazwisko,
Adres (adres siedziby firmy), Adres e-mail,. Numer telefonu,

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. 
Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawy prawne żądania użytkownika:Dostęp do danych – art. 15 RODO Sprostowanie danych – art. 16 RODO. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. Przeniesienie danych – art. 20 RODO. Sprzeciw – art. 21 RODO Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: hi@digistat.pl. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”
Strona Administratora używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Umową Powierzenia”) zawarta w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego pomiędzy: Digistat, ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław, NIP: 7471836871, REGON: 160323911, zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” reprezentowana przez: Wojciech Telecki – Właściciel. poprzez wypełnienie przez Administratora danych formularza udostępnionego w systemie informatycznym Podmiotu przetwarzającego zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną” o następującej treści:

§1 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
W celu wykonania Umowy o świadczenie usług przez Podmiot przetwarzający na rzecz Administratora danych (zwanej dalej „Umową Główną”) zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający uzyskał stosowną certyfikację w zakresie ochrony danych osobowych ISO/IEC 27001.
§2 Zakres i cel przetwarzania danych
Administrator danych oświadcza, iż powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania na podstawie Umowy Powierzenia następujące dane osobowe:
(1) dane osobowe nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, sklasyfikowane w sposób określony poniżej:
a) zbiór danych: dane o klientach, dane o pracownikach
b) rodzaj danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu, adres e-mail
(2) dane osobowe stanowiące szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, sklasyfikowane w sposób określony poniżej:
a) zbiór danych: nie wskazano
b) rodzaj danych: nie wskazano
Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wykonania Umowy Głównej zawartej drogą elektroniczną poprzez akceptację udostępnionych regulaminów, specyfikacji usługi oraz wzorców umownych. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się do zadań/ czynności koniecznych do wykonania Umowy Głównej. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy Głównej, wykonania ciążących na Podmiocie Przetwarzającym obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w systemach informatycznych lub w formie papierowej.
§3 Sposób wykonania Umowy powierzenia w zakresie przetwarzania danych osobowych
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby powierzone dane osobowe przetwarzały wyłącznie osoby, którym nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić (zgodnie z art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), aby osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia, zobowiązały się do zachowania tajemnicy co do tych danych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający po zakończeniu Umowy Głównej, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Umowy Głównej, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego lub prawo polskie, nakazują przechowywanie danych osobowych. Zapis zdania poprzedniego nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy usługa objęta Umową Główną zostanie odnowiona na kolejny okres abonamentowy. W takim przypadku Strony zgodnie uznają, iż Umowa Główna trwa nadal. Administrator może żądać, aby Podmiot przetwarzający zamiast usuwać dane, zwrócił je Administratorowi. Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do zwrotu danych po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez Strony warunków zwrotu, w tym kosztów z tym związanych. Żądanie zwrotu danych powinno być zgłoszone na piśmie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ustania Umowy Powierzenia. Uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu informacje, pomaga on Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków dotyczących bezpiecznego przetwarzania, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzoru, zawiadomienia osoby, której dane osobowe dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych osobowych, uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, wskazanym Rozporządzeniu. Podmiot przetwarzający stosuje w celu przetwarzania powierzonych mu danych osobowych środki techniczne i organizacyjne (w rozumieniu art. 32 Rozporządzenia) adekwatne do rodzaju powierzonych mu danych osobowych, zgodnie z opisem tych danych dokonanym przez Administratora danych w § 2 ust. 1 powyżej. Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma wniosek od osoby, której dane osobowe dotyczą, związany z przetwarzaniem danych osobowych, prześle taki wniosek w formie wiadomości elektronicznej do Administratora danych, w celu dalszego przetwarzania przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony, ani zobowiązany do samodzielnego załatwienia wniosku, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej. Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma żądanie udzielenia dostępu lub udzielenia informacji o danych osobowych od właściwego organu nadzorczego, dotyczącą danych osobową objętych niniejszą Umową Powierzenia, powiadomi o tym fakcie Administratora danych w formie wiadomości elektronicznej i przekaże mu w formie wiadomości elektronicznej otrzymane żądanie. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony ani zobowiązany do samodzielnego załatwienia żądania, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej.
§3a. Obowiązki Administratora danych
Administrator danych gwarantuje, że dane osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem, oraz że Podmiot przetwarzający nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to wymagane do spełnienia tych celów. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania, w tym w szczególności zgoda podmiotu, którego dane osobowe dotyczą, wyrażona w prawidłowy sposób. Na żądanie Podmiotu przetwarzającego, Administrator danych zobowiązuje się na piśmie do wskazania i / lub udokumentowania podstawy przetwarzania danych osobowych. Wszelkie instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia będą przekazywane Podmiotowi przetwarzającemu. W przypadku, gdy Administrator danych udzieli instrukcji bezpośrednio Podwykonawcy, Administrator danych niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie wykonane przez Podwykonawcę zgodnie z takimi instrukcjami, jeżeli instrukcje te nie są zgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych przyjętymi w niniejszej Umowie Powierzenia. Przekazanie instrukcji następuje w formie wiadomości e-mail, chyba że przepis prawa wymaga zachowania formy szczególnej.
§4 Podpowierzenie
Podmiot przetwarzający może powierzyć powierzone mu dane osobowe do dalszego przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym (zwanych dalej „Podwykonawcami”) jedynie w celu wykonania Umowy Głównej. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować Administratora danych o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących Podwykonawców, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego Podwykonawcy przez innego Podwykonawcę lub o rezygnacji z usług Podwykonawcy. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mogą być dokonywane – według wyboru Podmiotu przetwarzającego – w formie wiadomości elektronicznej skierowanej do Administratora danych lub ogólnego komunikatu na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Administrator danych jest uprawniony zgłosić sprzeciw co do podpowierzenia danych osobowych. Administrator przyjmuje do wiadomości, iż zgłoszenie sprzeciwu może skutkować niemożnością wykonania Umowy Głównej, a w konsekwencji prowadzić do rozwiązania Umowy Głównej przez Podmiot przetwarzający z przyczyn leżących po stronie Administratora danych. Podmiot przetwarzający oświadcza, że powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcom uregulowane zostanie w stosownych umowach powierzenia, zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych i dopuszczalnych czynności przetwarzania przez Podwykonawców będzie adekwatny do określonego w niniejszej Umowie Powierzenia celu powierzenia danych, oraz nie będzie wykraczał poza Umowę Powierzenia oraz Umowę Główną, a Podwykonawcy będą stosowali środki techniczne i organizacyjne zapewniające wystarczający poziom ochrony powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za działania lub zaniechania Podwykonawców.
§5 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza je Administratorowi danych w formie wiadomości elektronicznej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych do rodzaju powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia danych osobowych, jeśli środki te są zgodne z rodzajem danych osobowych zadeklarowanym przez Administratora danych w § 2 ust. 1 powyżej. W razie stwierdzenia w toku wykonania Umowy Powierzenia, iż zachodzi wzmiankowany brak zgodności, Podmiot przetwarzający niezwłocznie (nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia niezgodności) powiadamia o tym fakcie Administratora danych wzywając go jednocześnie do właściwego określenia rodzaju przetwarzanych danych. Administrator danych jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w tym przedmiocie w terminie kolejnych 48 godzin od otrzymania powiadomienia. Do czasu dokonania przez Administratora danych odpowiedniej korekty informacji o rodzaju powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający może powstrzymać się od dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również od świadczenia usług określonych w Umowie Głównej. Jeśli w powyższym terminie 48 godzin Administrator danych nie dokona korekty w zakresie określenia rodzaju powierzanych danych osobowych, Podmiot przetwarzający może wezwać Administratora danych do dokonania tej korekty wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 48-godzinny termin. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę Powierzenia oraz Umowę Główną bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Administratora danych. Korespondencja Stron w sprawach określonych w niniejszym ustępie może być prowadzona w formie elektronicznej. Powyższe nie dotyczy ewentualnych oświadczeń o rozwiązaniu Umowy powierzenia i Umowy Głównej, których formę określają odrębne postanowienia tych umów. Procedurę postępowania oraz sankcje określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio również w razie stwierdzenia przez Podmiot przetwarzający naruszenia przez Administratora danych postanowień §3a ust. 1 lub 2. Całkowite i maksymalne zobowiązanie Podmiotu przetwarzającego wobec Administratora danych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Powierzenia w każdym dwunastomiesięcznym (12) okresie trwania Umowy Powierzenia nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty równej całkowitej kwocie zapłaconej za usługi świadczone w ramach Umowy Głównej za okres dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które pociąga za sobą odpowiedzialność. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do szkód spowodowanych umyślnie.
§6 Czas obowiązywania Umowy Powierzenia
Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Umowa Powierzenia obowiązuje w okresie trwania Umowy Głównej i wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszej Umowy Powierzenia przez Strony. W przypadku, gdy usługa objęta Umową Główną zostanie odnowiona na kolejny okres abonamentowy Strony zgodnie uznają, iż Umowa Główna trwa nadal.
Administrator danych osobowych jest uprawniony do rozwiązania Umowy Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) zostanie stwierdzone prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu, że Podmiot przetwarzający naruszył zasady ochrony danych osobowych, o których mowa w Umowie Powierzenia,
b) Podmiot przetwarzający rażąco i wielokrotnie narusza istotne zasady przetwarzania danych osobowych określone w Umowie Powierzenia oraz w Rozporządzeniu.
W przypadku rozwiązania Umowy Powierzenia rozwiązaniu ulega Umowa Główna.
§7 Odpłatność
Z zastrzeżeniem ust. 2, czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wykonywane będą w ramach wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie Głównej.
Określone czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wskazane w Cenniku, dostępnym na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego, będą wykonywane za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym na podstawie stawek i kwot wskazanych w tym Cenniku.
§8 Zasady zachowania poufności
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
§9 Postanowienia końcowe
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora, przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. Zasady wykonywania prawa do kontroli i nadzoru określono w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego. Dane kontaktowe Stron (w tym adresy pocztowe i elektroniczne do doręczeń) określa Umowa Główna. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia, oświadczenia i porozumienia o jej rozwiązaniu, dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy Powierzenia będzie sąd właściwy dla powoda. Z chwilą zawarcia Umowy Powierzenia rozwiązaniu ulegają dotychczas zawarte pomiędzy Stronami w związku z Umową Główną umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

Korzystanie z witryny digistat.pl oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

pracuj z nami! szukamy eksperta od Google Ads i Analityki!